CHANGE

På grunn av pandemien forårsaket av Covid-19 er rekrutteringen til utvekslingsprogrammet CHANGE foreløpig satt på vent. Så snart denne situasjonen er under kontroll og internasjonal reise igjen er trygt, kommer vi til å fortsette å sende unge voksne på tvers av verden for å lære og lære bort i nye land og kulturer i samarbeid med våre partnerorganisasjoner!

Har du spørsmål kan du ta kontakt med programkoordinator Ingeborg Vale Opdal ingeborg.opdal@kfuk-kfum.no

Er du klar for et år som utfordrer deg og det du tenker om verden?

Brenner du for rettferdighet og for å skape trygge arenaer der unge mennesker kan vokse og utfolde seg?

Ønsker du å jobbe side om side med engasjerte unge mennesker i våre søsterorganisasjoner i Tanzania og Sør-Afrika?

Da kan kanskje CHANGE være noe for deg!

Foto: Ingeborg Vale Opdal

Utveksling

CHANGE er et utvekslingsprogram i regi av KFUK-KFUM Norge som har som mål å skape trygge rom hvor ungdom kan utvikle seg som hele mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Ikke alle unge mennesker er klar over hvilke rettigheter de har eller har muligheten til å påvirke beslutninger for seg selv eller samfunnet de lever i. Gjennom CHANGE ønsker vi å bidra til å endre på dette. I programmet fokuserer vi på hvordan unge mennesker kan delta og påvirke i sine lokalsamfunn, og hvordan man sammen kan lære av hverandre og styrke hverandres kapasitet til å få ungdom til å føle seg sett, hørt og verdsatt, i kampen for en mer rettferdig verden. Kanskje vil du bli overrasket over hvor mange felles utfordringer vi kan ha, selv om vi kommer fra ulike steder i verden?