CHANGE

Vi starter vi opp med ny runde utveksling til høsten!

Vi har løpende opptak, så søk nå!

Har du spørsmål kan du ta kontakt med programkoordinator Hanne Fjørtoft - hanne.fjortoft@kfuk-kfum.no

Er du klar for et år som utfordrer deg og det du tenker om verden?

Brenner du for rettferdighet og for å skape trygge arenaer der unge mennesker kan vokse og utfolde seg?

Ønsker du å jobbe side om side med engasjerte unge mennesker i våre søsterorganisasjoner i Tanzania og Sør-Afrika?

Da kan kanskje CHANGE være noe for deg!

Foto: Ingeborg Vale Opdal

Utveksling

Gjennom utvekslingsprogrammet til KFUK-KFUM kan du få jobbe med ungdom og unge voksne i enten Sør-Afrika eller Tanzania, og bidra på prosjekter som jobber med kjønnsrettferdighet, utenforskap og entreprenørskap. Programmet har som mål å skape trygge rom hvor ungdom kan utvikle seg som hele mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Vi har stort fokus på hvordan unge mennesker kan delta i og påvirke sine lokalsamfunn, og hvordan man kan lære av andre i en multikulturell kontekst for å styrke hverandres kapasitet til å få ungdom til å føle seg sett, hørt og bekreftet i kampen for en mer rettferdig verden.


Vi leter etter 10 norske deltakere mellom 20-28 år, som sammen med 4 deltakere fra Tanzania og 6 deltakere fra Sør-Afrika skal gjøre en forskjell for ungdom og unge voksne i våre organisasjoner, samtidig som deltakerne selv skal få utfordre og utvikle seg i en trygg og lærende kontekst.


Utvekslingsåret starter 31. juli med et lederkurs, etterfulgt av introduksjonskurs i både Oslo og Johannesburg, Sør-Afrika. Deretter drar deltakerne til enten Ilula (Tanzania), Durban eller Cape Town (Sør-Afrika) og jobber i våre partnerorganisasjoner frem til mars, før de returnerer til Norge og jobber på våre Forandringshus rundt omkring i landet, sammen med sine meddeltakere fra Tanzania og Sør-Afrika. Hvert Forandringshus har ulike fokusområder, men alle jobber for at ungdom skal bli sett, hørt og bekreftet!


I Sør-Afrika jobber man blant annet med ungdoms rettigheter, kjønnsidentitet, maskulinitet og samfunnspåvirkning, og i Tanzania fokuserer arbeidet mye på kvinners rettigheter og muligheter, ledertrening for ungdom og entreprenørskap. Har du en interesse for globale utfordringer, interkulturell kommunikasjon og samhandling, så er dette et program for deg!


KFUK-KFUM har drevet med internasjonal utveksling siden 1996 (tidligere under prosjektnavnet Communication for Change), og er finansielt støttet av NOREC, som gjør at alt av kostnader (utenom lommepenger) er dekket!


Vi har fortløpende opptak, og søknad sendes gjennom denne linken https://change.kfuk-kfum.no/


Skulle du ha noen spørsmål, må du bare sende en mail til hanne.fjortoft@kfuk-kfum.no


Link til NOREC
https://www.norec.no/nb/

Link til Forandringshusene
http://forandringshuset.no/