KFUK-KFUM

Verdens største ungdomsbevegelse

KFUK-KFUM Norge er en del av de to verdensomspennende organisasjonene World YWCA og World Alliance of YMCAs. Til sammen er disse to organisasjonene en av verdens største ungdomsbevegelser og World YWCA er verdens største kvinneorganisasjon. Gjennom CHANGE vil du derfor få muligheten til å oppleve hva det vil si å være en del av en global bevegelse som alle jobber sammen om målet med å skape trygge rom for unge mennesker og gi dem muligheten til å ta aktivt del i å forandre samfunnene de lever i.

Helt konkret får du erfaring med å arbeide med og for unge mennesker hos en av våre partnerorganisasjoner i South Africa YMCA og Ilula YWCA i Tanzania. Her jobbes det med viktige temaer som blant annet fritidstilbud for barn og unge, at flere unge skal fullføre skole, å få slutt på kjønnsbasert vold, og jobbe for likestilling med spesielt fokus på kvinner og jenters rettigheter, samt fokus på økt inkludering og rettigheter for LGBTIQ-personer.

Foto: Phillip Torp Nilssen